keresés kosár

Új termékek

Használt termékek

Általános Szerződési Feltételek

Érvényes: 2020. január 26-tól visszavonásig

A szerződés nyelve: magyar

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 

1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai

A Szolgáltató adatai

Webáruház neve: PCHARDVER Webáruház és Szerviz

 • Üzemeltető neve: Hopz Kft
 • Székhely címe:  9600 Sárvár Batthyány utca 21.
 • Telephely címe: 9600 Sárvár Batthyány utca 21.
 • Adószám: 24096049-2-18
 • Cégjegyzék száma: 18-09-111266
 • Bankszámla szám: Erste Bank
 • 1011600006-00000000-58635467 

Kapcsolat

 • Üzlet címe: 9600 Sárvár Batthyány u. 21.
 • Nyitva tartás: Hétfőtől Péntekig 8:30 – 17:00 óráig
 • Telefon: 06-30-849-0310
 • E-mail: info(kukac)pchardver.hu
 • Webáruház: www.pchardver.hu 

Szerződő felek

Vásárló:  Aki a Webáruház szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

Szolgáltató: A Hopz Kft amely a www.pchardver.hu webáruházat üzemelteti és ezen keresztül csomagküldő kiskereskedelmi tevékenységet folytat.

Szállító: A szolgáltató által megbízott, vele szerződéses jogviszonyban álló szállítmányozó cég.

2. Szerződési feltételek célja, közzététele és hatálya

Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban ÁSZF) -jogszabályi kötelezettségén túl - azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház Szolgáltatással, és annak

igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Az ÁSZF a Szolgáltató, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezé-sek külön kikötés nélkül is irányadóak.

Az ÁSZF közzététele 

Az ÁSZF - et a Szolgáltató a Webáruház honlapján hozza nyilvánosságra és annak esetleges módosítását is ott teszi közzé, ezzel tájékoztatja a Webáruház vásárlóit, látogatóit. A jelen Szabályzat 2018. július.08. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot a módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 14 (tizennégy) nappal a weboldalakon közzéteszi és a már regisztrált felhasználóknak elektronikus formában előre kiküldi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. A Webáruházban való megrendelés feltétele az ÁSZF a Vásárló által történő elfogadása. Általános Szerződési Feltételek

Az ÁSZF hatálya 

Az ÁSZF akkor lép hatályba a Vásárlóra vonatkozóan, amikor a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi,azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

3. A Webáruház szolgáltatás

A Webáruház - szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. Szolgáltató az Európai Unió területéről minden természetes és jogi személytől elfogad megrendeléseket, azonban kizárólag a Magyar

Köztársaság területére címzett és magyar forint pénznemben adott megrendeléseket tekint érvényesnek. 

Szerződés létrejötte és módosítása

Vásárló által a webáruházban leadott megrendelés megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikusan, e-mail útján visszaigazolja Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Vásárló által megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonos ítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek mennyiségét és tételes listáját,a termékek árát, a szállítási költséget, a fizetendő végöszszeget és a választott fizetési módot. Ez a visszaigazoló email tájékoztatja a Vásárlótarról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett, és csak tájékoztatási célokat szolgál. A visszaigazoló e-mail nem minősül a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának, és e vissza-igazolással nem jön létre érvényes szerződés a Szolgáltató és Vásárló között. 

Szolgáltató esetleges készlethiányról, a beszerzési ár vagy a szállítási idő változásáról minden esetben értesítő a Vásárlót, aki visszavonhatja vagy módosíthatja a megrendelést, illetve elállhat a vásárlástól.

Felek között szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató Vásárló megrendelését e-mail üzenet formájában elfogadja, egyúttal tájékoztatja a Vásárlót az átvétel vagy a kiszállítás várható időpontjáról.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

Amennyiben Vásárló megrendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt haladéktalanul, de legkésőbb 1 napon belül jeleznie kell Szolgáltató felé e-mailben vagy telefonon a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Vásárló adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, akkor ezen adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse, és a megrendelést törölje.

Vásárló a megrendelést annak elküldése után a Webáruházban elektronikusan már nem tudja törölni. A megrendelés visszavonását a Vásárló a Webáruház Kapcsolat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen teheti meg. A megrendelés visszavonása a megrendeléstől és a termék átvétel között van lehetséges. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.  

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

4. Fizetési módok és feltételek

A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét az alábbi módokon egyenlítheti ki. 

Készpénzben: személyes átvétel esetén üzletünkben, kiszállítás esetén a futárnál, vagy a csomag ponton kell a csomag ellenértékét készpénzben fizetni.

Előreutalással: a megrendelés beérkezését követően 24 órán belül megküldjük a számlát, amennyiben a termék raktáron van. Készlethiány esetén értesítjük a Vásárlót, számlát csak a termék raktár-unkban történő beérkezését követőn küldünk. A megrendelés ellenértékét a számlán szereplő bankszámlára kell átutalással teljesíteni. A csomagot legkésőbb az összeg bankszámlára történő jóváírását követő munkanapon adjuk át a Szállítónak. Személyes átvétel esetén az összeg beérkezéséről tájékoztatjuk a Vásárlót, az átvételhez szükséges a megrendelés másolata és/vagy a személyazonosság igazolása. 

Bankkártyával: Pénzügyi partnerünknél biztonságosan kifizetheti a vásárolt terméket a legelterjedtebb bank - és hitelkártyákkal. Készlethiányos termékek esetén a fizetés előtt kérjük, egyeztessen ügyfélszolgáltunkkal a beszerzés várható idejéről.

5. Szállítási módok és feltételek 

Személyes átvétel: Üzletünkben a megrendelt termékek átvehetőek nyitvatartási időben. Személyes átvételnél kérjük, minden esetben várják meg visszaigazolásunkat. A személyes átvétel ingyenes.

MPL üzleti csomag: A 12 óráig megrendelt raktáron lévő terméket a Magyar Posta 1 munkanapon belül szállítja ki a megrendelő címre. A szállító a készpénz átvételéről minden esetben elismervényt ad. A Szállító részteljesítést nem fogadhat el.

Posta Pont: A Magyar Posta a raktáron lévő termékeket 2 – 3 munkanapon belül szállítja a Posta Pontra. Ez a szállítási mód Magyarország területén 2500 posta mellett 125 MOL kútra biztosít kedvező áron csomagátvételi lehetőséget. 

A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megta-gadhatja.

Utánvétes fizetés esetén 

 Vásárló a Szállítónak fizet, ez az összeg együttesen tartalmazza az áruk ellen értékét és a szállítási költséget. Szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásától számított 2 -3 munkanap, amennyiben a megrendelt áru a Szolgáltató raktárában rendelkezésre áll.

Készlethiány esetén a szállítási határidő a megrendelt áruk raktárunkba beérkezését követő 2 – 3 munkanap.

Előreutalás esetén 

amely tartalmazza a szállítás díját is a Vevő a szállítónak nem fizet amennyiben Szolgáltató a megrendelést a visszaigazolásban megjelölt határidőn belül nem tudja teljesíteni, minden esetben telefonon vagy e-mailben egyezteti a Vásárlóval a vállalható szállítási határidőt.

Kiszállítási díjak 

A Webáruház Szállítás menüpontjában részletesen megtalálhatóak a kiszállítási módoknak megfelelő szállítási díjak. A kiszállítás díja a megrendelt termékek súlya alapján sávosan emelkedik.

A kiszállítás pontos összegét a megrendelést visszaigazoló elektronikus levél is tartalmazza.

 

Sikertelen kézbesítés

Szállító két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezt követően Szolgáltató a megrendelést érvénytelennek nyilvánítja és törli. Szolgáltató a kiszállított, de át nem vett megrendelé-sek esetén jogosult a szállítási költség összegét Vásárlótól követelni, amennyiben sem Szállítónak, sem Szolgáltatónak felróható okokból vált sikertelenné a megrendelés kézbesítése. Amennyiben a megrendelő nem veszi át a csomagot és egy következő rendelést utánvéttel rendel meg, a Szolgáltató megtagadhatja ezt a szállítási formát, és kérheti az előreutalást. 

Eljárás sérült csomag esetén

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, erről a Szállítóval jegyzőkönyvet kell felvenni. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során a Szállító és a Vásárló közötti jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk! 

6. A Vásárló jogai és kötelezettségei

A Vásárlónak a megrendelt termékek átvételét követően 14 naptári napon belül jogában áll a megrendeléstől elállni. Az elállás napjától számítva 14 naptári napon belül a megrendelt terméket a Szolgáltató részére vissza kell küldeni. Az elállásra vonatkozó igényt minden esetben írásban kell jelezni a megadott határidőn belül. Az elállásról szóló kormányrendelet alapján készített tájékoztató és az elállási nyilatkozat mintája jelen ÁSZF utolsó oldalán található melléklete.

Vitás kérdések

Online vitakezelés fórum elérhetősége:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

A  45/2014. (II.26.) Kormányrendelet

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

 

értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában áll módunkban teljes értéken jóváírni. 

A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról Szolgáltató jegyzőkönyvet készít. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számítva 14 napon belül visszafizetni a vásárlónak.

 

7. Jótállás

a Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel,

Így például, ha a hibát, szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, - Helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.

Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

Utángyártott és felújított kellékanyagokra a törvényben előírt 1 éves garancián túl Szolgáltató további 1 éves garanciát vállal. A garancia feltétele a kazetta vagy tintapatron 50 % - os töltöttségi szintje, működőképes kellék esetén a kellékkel készített nyomatminta és Szolgáltató által elvégzett bevizsgálás. Szolgáltató által történő bevizsgálás során megállapított garanciális meghibásodás esetén a kellékanyag kicserélésre vagy javításra kerül. A garancia érvényét veszíti, ha a kellékanyagot szétszerelték, garanciacímkét eltávolították, vagy megsértették, bizonyíthatóan nem az előírt módon került tárolásra és felhasználásra, illetve nem rendeltetésszerűen használták

Eredeti kellékanyagokra minden esetben a  gyártó által meghatározott garanciális és jótállási feltételek érvényesek. Szolgáltató  eredeti kelléket kizárólag saját eredeti dobozában veszi át garanciális ügyintézésre. Vásárló a hibás kellékanyagot a gyártó által erre feljogosított, vagy ki jelölt hivatalos márkaszervizeinek egyikében köteles bevizsgáltatni. Szolgáltató a bevizsgálás eredményéről kapott jegyzőkönyv, vagy igazolás ellenében tudja megkezdeni a garanciális javítás vagy csere folyamatát.

A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.

Melynek címe és elérhetőségei:

 

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefon: +36 94 312-356

Fax: +36 94 316-936

Pergel Bea Békéltető Testületi munkatárs

e-mail: bea@vmkik.hu

 

8. Szavatosság 

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
Az Ügyfél – választása szerint  kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy  végső esetben  a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: A terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

 

9. Adatvédelem, adatbiztonság

Adatvédelmi Nyilatkozat 

A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Vásár-lókról az azonosításához szükséges adatokat – Név/Cégnév, cégjegyzék szám,  adószám,  a Cég kapcsolattartójának neve,  Szállítási cím, Elektronikus levelezési cím, Elérhetőségi telefonszáma,  Választhatóan megadható adatokat  - Egyéb közlendő Számlázási név - Számlázási cím. A megrend-elések kiszállítása érdekében Szolgáltató a következő adatokat bocsátja a Szállító, illetve a Szállító Megbízottja rendelkezésére – Vásárló neve, a teljes Szállítási cím, Egyéb közlendő (ha az lehetséges átvételi időpontokra vonatkozik), a megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrende-lés esetén), Vásárló telefonszáma és egyéb elérhetősége Szállító,illetve Megbízottja, továbbá,

Szolgáltató ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan, az adatvédelmi törvénynek és egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Rendelkezés személyes adatokról

Megadott személyes adatait a Vásárló a Webáruházban bármikor megváltoztathatja, illetve kérheti adatainak törlését nyilvántartásunkból.

10. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

1. Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Mediadyn Kft.

9700 Szombathely, Váci Mihály u. 65. IV./19.
rendszerüzemeltetés, fejlesztés

Magyar Posta Zrt - MPL Futárszolgálat

1110 Budapest X ker. Üllői út.114-116
futárszolgálati tevékenység

3. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

11. Ellálás/Felmondás 

Érvényes: 2016. március. 26.-tól visszavonásig

 

Elállási/Felmondási jog gyakorlása

Készült a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet 1. Melléklete alapján

 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, 

Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Név:Hopz Kft. – PCHARDVER.HU Webáruház és Szervíz

Cím: 9600 Sárvár Batthyány u. 21
Tel: +36 30 485 0419
E-mail: info(kukac)pchardver.hu 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt

elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkal-mazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e-visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ön köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. 

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Nyilatkozat minta 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása:
(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt